Πώς να δημιουργήσετε αυτόματη απάντηση στο email (auto-responder) μέσω του cPanel